Rzeczowa Kartoteka do staropolskiej serii Bibliografii Estreichera (RKE)
w Elektronicznej Bazie Bibliografii Estreichera (EBBE)
IN STATU NASCENDI
Rzeczowa Kartoteka do staropolskiej serii Bibliografii Estreichera (RKE)
Rzeczowa Kartoteka do staropolskiej serii Bibliografii Estreichera jest bazą skanów, sporządzoną na podstawie kartoteki fiszkowej przekazanej w darze od Instytutu Badań Literackich PAN w Warszawie i w około 30% poszerzonej o tomy wydane po roku 1952, to jest: t. XXXIV, XXXV, XXXVI/1, XXXVI/2, XXXVI/3. Ma ona charakter pomocniczy do wydobywania materiału z Elektronicznej Bazy Bibliografii Estreichera (EBBE) i stanowi opracowanie wymagające dalszego szczegółowego rozwijania. Obejmuje zestawienie ułożone według dziedzin wiedzy, kwalifikujące materiał na podstawie zasady pierwszego wyboru. Stworzone w ten sposób działy to swego rodzaju "tablica Mendelejewa" dla Bibliografii Polskiej: pokazują one zrazu główne "słupy" tematyczne oraz następnie rozbudowaną ich zawartość, wskazującą skonkretyzowania dokonywanych wyborów. Korzystanie z RKE ma charakter postępowania intuicyjneggo.
Literatura historyczna:
J. Czachowska, Wł. Korotaj, Prace bibliograficzne i dokumentacyjne w IBL PAN. 1948 – 1973, „Biuletyn Polonistyczny”, R. 16: 1973, z. 4 (49).
C. Gajkowska, Kartoteki bibliograficzne IBL, „Biul. Polon.”, R. 18: 1975, nr 1 (75), s. 151-157.
Kronika IBL PAN, cz. 1: Październik 1947 – grudzień 1977, red. J. Czachowska, „Biuletyn Polonistyczny”, R. 21: 1988, z. 1/2.
Koncepcja RzKE
Copyright © prof. dr hab. Wacław Walecki
Opracowanie redakcyjne dr Tomasz Nastulczyk
Opracowanie informatyczne
Copyright © Piotr Trzaska